Fåren, the sheep

 

Cederings lamm

organic and 100% grass-fed lamb

Fårgården Cederings lamm ligger i Lilla Edet nära polcirkeln. Platsen har varit bebodd sedan stenåldern, och olika djur har betat här genom tiderna, vilket de arkeologiska utgrävningarna av Lillberget har visat.


Nu bedriver vi naturlig lammuppfödning av lantrasen Gotlandsfår.


Desi

Gården har ca 70 tackor av Gotlandsfår 

 

Lammen föds i april. Varje tacka får normalt 2 lamm men de kan få upp till 3 stycken. Lantrasfår klarar oftast sin lammning på egen hand. Våra lamm får gå på betet med tackorna hela sommaren.

Peter

Under sommaren betar fåren på holmar i Ängesån.